01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

Czy rejstrować biznes na VAT?

Podatek Vat jest to podatek konsumpcyjny dodawany do wartości towarów lub usług, które sprzedajesz lub kupujesz w Wielkiej Brytanii i UE. W Wielkiej Brytanii możesz osiągnąć całkiem wysoki poziom sprzedaży, zanim będziesz musiał zarejestrować VAT. W wielu krajach poziom ten jest znacznie niższy lub nawet zerowy, co oznacza, że musisz naliczać podatek VAT zaraz po rozpoczęciu działalności. Zarejstrować swój biznes na Vat może dobrowolnie każdy . Jednak rejestracja jest obowiązkowa, jeśli obrót handlowy przekroczy próg VAT, obecnie 85 000 £ na rok 2016/17.

Nalezy pamiętać, że próg VAT opiera się na obrotach, a nie na zyskach. Zaskakująco łatwo jest osiągnąć próg, jeśli pracujesz w branżach wymagających dużych zakupów, takich jak hotelarstwo czy budowa. Obrót jest to sprzedaż brutto, a nie nasz zysk po odliczeniu kosztów.

Obrót jest oceniany na podstawie 12-miesięcznego okresu, a nie ostatniego zestawu rachunków. Oznacza to, że jeśli sprzedaż będzie się stopniowo zwiększać, i być może trzeba będzie zarejestrować firmę na VAT w połowie roku podatkowego

Musisz zarejestrować się w podatku VAT w ciągu miesiąca od przekroczenia progu lub jeśli wiesz, że twoja sprzedaż przez jeden miesiąc przekroczy próg. Próg nie jest stały – zwykle wzrasta nieznacznie każdego roku.

VAT musisz dodać do swoich faktur sprzedaży od daty rejstracji, nawet jeśli wciąz oczekujesz na numer VAT, a także naliczyć odpowiednią kwotę podatku VAT za rodzaj towaru lub usług, które sprzedajesz. Musisz przechowywać dokumentację VAT, przesłać deklarację VAT do HMRC (zazwyczaj kwartalnie) i zapłacić należny podatek VAT. Większość produktów ma 20% VAT, jednak są wyjątki. Standardowy VAT jest obliczany poprzez dodanie 20% do ceny sprzedaży, np. Jeśli cena sprzedaży przed VAT wynosi 100 GBP, wówczas VAT będzie wynosił 20 GBP, a cena z podatkiem VAT wyniesie 120 GBP.

Kiedy muszę zapłacić VAT?

Zwrot VAT jest zwykle należny kwartalnie (co trzy miesiące). Na koniec każdego kwartału masz miesiąc kalendarzowy plus 7 dni na przesłanie deklaracji VAT i zapłacenie podatku. Przykładowo za kwartał kończący się 31 marca -VAT należy zapłacić 7 maja. Jeżeli chodzi o płatnośc można ustawić DIRECT DEBIT bądź płacić przelewem bankowym lub innymi metodami.