01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

Emerytura (Pension) w UK

Osoby, zatrudnione w Wielkiej Brytanii, po osiągnięciu wieku emerytalnego, mają prawo do ubiegania się o emeryturę państwową. Muszą jednak spełnić określone warunki.

State Pension po 30 latach

Prawo do emerytury państwowej otrzymuje każda osoba, osiągająca wiek emerytalny (od 2021 r. wyniesie on 65 lat dla kobiet i mężczyzn), po przepracowaniu 30 lat kwalifikujących. Są one rozumiane, jako lata, w których pracownik zarabiał stawkę uprawniającą do opłacania składek National Insurance Contributions, które łącznie wynoszą 4 264 funtów rocznie. Jeżeli zatrudniony nie posiada pełnego okresu składkowego, może skorzystać z prawa do zredukowanej emerytury. Warunkiem jest przepracowanie 25% wymaganych lat kwalifikujących, czyli 7,5 roku.

Wysokość emerytury

Stawka państwowej emerytury w UK wynosi maksymalnie 107,45 funtów tygodniowo przy 30 latach kwalifikujących. Osoby, które przepracowały 7,5 roku, mają prawo do podstawowej emerytury w wysokości minimum 20,05 funtów tygodniowo. Za każdy kolejny rok świadczenie będzie odpowiednio wyższe. Aby zapewnić sobie spokojną starość, pracownicy w UK mogą skorzystać także z prywatnej  oraz firmowej emerytury. Wysokość tej pierwszej zależy od ilości opłaconych składek. Emerytura firmowa podlega natomiast wewnętrznym ustaleniom z pracodawcą. Pracownik odkłada w tym przypadku określony procent swoich zarobków, a kwotę tę podwaja zatrudniająca go firma.

Jakie formalności?

Warto pamiętać, że prawo do emerytury musi zostać udokumentowane. Pracownik powinien zatem gromadzić dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Powinien także sam regulować składki na ubezpieczenie albo upewnić się, że robi to za niego pracodawca.