01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

FCA-Financial Conduct Authority

Świadczenie usług finansowych na terenie Wielkiej Brytanii wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zarejestrowania firmy w FCA. Dowiedz się, które podmioty są objęte takim obowiązkiem i jak wygląda proces formalny.

Financial Conduct Authority – co to jest?

FCA pełni funkcję finansowego organu nadzorczego. Jego nadrzędnym celem jest zachowanie integralności rynków finansowych Wielkiej Brytanii oraz regulowanie funkcjonowania firm, świadczących usługi finansowe dla konsumentów. Jest on niezależny od rządu i finansowany poprzez opłaty, do jakich zobligowane są zarejestrowane w nim podmioty.

Zezwolenie czy rejestracja?

FCA wydaje zezwolenia na działalność wszystkim firmom, które podlegają skonsolidowanemu nadzorowi finansowemu. Należą do nich banki i instytucje, udzielające pożyczek, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz zakłady ubezpieczeń. O zezwolenie nie muszą ubiegać się podmioty o niższym stopniu ryzyka, m.in.: niektórzy dostawcy usług płatniczych, niektóre towarzystwa, instytucje e-pieniężne oraz kluby robotnicze. Firmy te muszą się zarejestrować w  FCA, jednak proces ten jest znacznie mniej skomplikowany niż ubieganie się o zezwolenie

Jak uzyskać zezwolenie?

Firma, która jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia, musi złożyć odpowiedni wniosek w PRA – Prudential Regulation Authority, czyli w Urzędzie Nadzoru Ostrożnościowego. Organ wraz z FCA rozpatrzy wniosek w odniesieniu do określonych kryteriów nadzoru finansowego. Przedstawiciele obu instytucji spotkają się następnie z przedstawicielem firmy w celu omówienia planów firmy, a jej postępy będą przedmiotem kolejnych podobnych spotkań. Chociaż to PRA ostatecznie decyduje o udzieleniu zezwolenia na działalność, FCA musi wyrazić na nie zgodę.

Chcesz szybko i sprawnie uzyskać pozwolenie na działalność w FCA? Skontaktuj się z naszym biurem i skorzystaj z naszego doświadczenia.