01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

Papierowe rachunki a elektroniczne – tax digital

Składanie rocznych zeznań podatkowych to obowiązek, który ciąży na każdym obywatelu i podmiocie, otrzymującym przychody. Od 2019 r. będzie on mniej uciążliwy, a do tego bardziej przejrzysty. Wszystko dzięki Tax Digital – elektronicznym kontom, gromadzącym informacje podatkowe zarejestrowanych.

Mniej formalności, mniej błędów

Brytyjski urząd skarbowy, HMRC, chce podnieść jakość swoich usług poprzez umożliwienie rozliczenia podatków on-line. Takie rozwiązanie ma kilka korzyści. Przede wszystkim wyeliminuje błędy, jakie podatnicy popełniają i które kosztują państwo kilka miliardów funtów rocznie. Tax Digital zmniejszy także ilość formalności, związanych z rozliczeniem podatków oraz przekazywaniem informacji do HMRC. System umożliwi bowiem pozyskiwanie danych od banków, pracodawców i innych działów rządowych.

Tax Digital dla przedsiębiorców

Wprowadzenie elektronicznych kont podatkowych będzie się wiązało z nowymi obowiązkami dla firm o statusie płatnika VAT. Przedsiębiorstwa o obrotach przekraczających próg VAT, będą zobowiązane do korzystania z systemu Making Tax Digital for Business od kwietnia 2019 r. w celu prowadzenia rozliczeń VAT. Pozostałe podmioty nie będą miały takiego obowiązku, jednak będą mogły dobrowolnie zarejestrować się w systemie i korzystać z udogodnień, jakie oferuje.

Rachunki elektroniczne najbardziej popularne

Obecnie na Wyspach Brytyjskich aż 98% płatników VAT rozlicza się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną. HMRC zapewnia, że nowy system nie będzie wymagał żadnych dodatkowych czynności, a przedsiębiorcy otrzymywać będą kwartalne raporty o własnych rozliczeniach podatkowych. Urząd liczy, że firmy będą wykorzystywać system również do rozliczania innych podatków, poza VAT-em, zyskując w ten sposób stały wgląd do swoich obciążeń finansowych.