01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

Sprzedaż online – VAT w UE

Obowiązek opłacania podatku od towarów i usług dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych jako płatnicy VAT. Po otrzymaniu VAT Registration Number firma musi doliczać stawki podatku według obowiązujących zasad, chyba że dany towar lub usługa są z niego zwolnione.

Stawki VAT w Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy sprzedający towary i wysyłający je konsumentom w innym kraju UE muszą zarejestrować i pobrać VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w tym kraju. Według przepisów Unii, podstawowa stawka podatku od towarów i usług w krajach Wspólnoty nie może być niższa niż 15%. W poszczególnych państwach mogą funkcjonować również dwie zredukowane stawki, przy czym żadna z nich nie może być niższa niż 5%.

 

Wysokość stawki podstawowej

Najniższe stawki VAT obowiązują w Luksemburgu (17%) oraz na Malcie (18%). 19% należy odliczyć od transakcji zawieranych w Rumunii, Niemczech i na Cyprze. 20-procentowy VAT obowiązuje w Słowacji, Francji, Estonii, Bułgarii i Austrii, a 21% w Belgii, Czechach, na Litwie, Łotwie, w Holandii i Hiszpanii. Sprzedając towary do Słowenii i do Włoch, należy odliczyć 22%, a w transakcjach z Polską, Irlandią i Portugalią – 23%. Najwyższy podatek VAT obowiązuje w Grecji, Finlandii (24%), Chorwacji, Danii, Szwecji (25%) oraz na Węgrzech (27%).

Zerowa stawka dla WDT

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, uprawnia do rozliczania 0% stawki VAT w obrębie krajów UE – pod warunkiem, że sprzedawca i kupujący są płatnikami VAT, posiadającymi ważny numer identyfikacyjny VAT UE. W takiej sytuacji sprzedający musi posiadać dowód, że sprzedany towar faktycznie został wywieziony z terytorium kraju do innego państwa. Ma to zniechęcać oszustów podatkowych do prób wyłudzania podatku VAT we własnym kraju.