01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

Tax dywidend

Prowadząc spółkę LTD, możesz wypłacać z niej pieniądze w formie pensji dyrektorskiej oraz dywidendy. Od kwietnia 2016 r. sposób opodatkowania tej drugiej uległ zmianie, uzależniając wysokość należnego podatku od całkowitych przychodów.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to część zysków spółki, którą udziałowcy i akcjonariusze mogą sobie wypłacić zgodnie z zasadami ustalonymi podczas walnego zgromadzenia zarządu. Do tej pory była ona dzielona przez 0,9, aby uzyskać kwotę brutto. Wynik dzielenia stanowił kwotę opłaconego podatku przedstawianego w rocznym zeznaniu. Od kwietnia 2016 r. sposób rozliczania dywidendy został uproszczony, a o wysokości podatku decydują progi dochodowe.

Progi dochodowe dla dywidend

Od zeszłego roku obowiązuje tzw. “dividend allowance”, czyli dodatek w formie dywidendy. Pierwszy taki dodatek wypłacony w kwocie do 5 tys. funtów nie podlega opodatkowaniu. Dywidenda nie jest także opodatkowana, kiedy pensja dyrektorska nie przekracza progu wolnego od podatku, czyli 11 tys. funtów. Dla dywidendy poniżej limitu 43 tys. funtów, obowiązuje podatek 7,5%. Powyżej tego progu – 32,5%. Przy pensji powyżej 150 tys. funtów rocznie, dywidenda jest natomiast opodatkowana kwotą stanowiącą 37,5% i więcej.

Dywidenda dla polskich rezydentów

Wypłacając dywidendę dla akcjonariuszy mieszkających w Polsce, należy liczyć się z koniecznością odprowadzenia podatku w obu państwach. Korzystanie z tego sposobu wypłacania pieniędzy ze spółki staje się opłacalne dopiero przy dosyć wysokich kwotach.

 

Chcesz wiedzieć, jak obniżyć podatek za dywidendę? Skontaktuj się z naszym biurem.