01525 837 210        office@fastaxltd.co.uk

Workplace pension- co musisz wiedzieć?

Workplace pension

Od 2012 r. w Wielkiej Brytanii realizowany jest program, mający na celu wspieranie obywateli w oszczędzaniu na emeryturę. Dla pracodawców oznacza to dodatkowe obowiązki wobec zatrudnionych.

Czym jest workplace pension?

Workplace pension (WPP) to rodzaj emerytury zakładowej, polegający na odprowadzaniu składek na przyszłe świadczenie emerytalne pracownika. Minimalna składka to 2 % przychodów zatrudnionego, którego zarobki wynoszą między 5,824 GBP a 42,385 GBP rocznie. Zawiera ona: 0,8 % odprowadzane przez pracownika, 1 %, który pokrywa pracodawca oraz 0,2 % kwoty zagwarantowanej przez rząd. Od pracodawcy i pracownika zależy, czy wysokość składki będzie wyższa.

WPP został wprowadzony, aby ułatwić pracownikom odkładanie pieniędzy na przyszłe świadczenie i zapewnić dodatkowe środki do emerytury państwowej. Do 2018 r. program obejmie wszystkie przedsiębiorstwa – duże, średnie oraz małe.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Zgodnie z przepisami, każdy pracodawca jest zobowiązany do realizacji programu. Powinien on zadbać o wybór funduszu, w ramach którego realizowany będzie WPP, a także powiadomić swojego pracownika:

  • o tym, że został on objęty zakładowym programem emerytalnym i kiedy,
  • jaki rodzaj planu emerytalnego fundusz realizuje i przez kogo,
  • jaka jest wysokość składek,
  • kiedy i na jakich zasadach można odstąpić od funduszu.

Oprócz tego, pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania swojej część składki. Jej minimalna wysokość to 1 % zarobków pracownika, którego roczne dochody wynoszą od 5,824 GBP do 42,385 GBP.

payslip workplace pension

Kto powinien zostać objęty WWP?

Do programu emerytury zakładowej pracodawca ma obowiązek zapisać wszystkich swoich pracowników zatrudnionych w UK, którzy ukończyli 22. rok życia, a ich zarobki wynoszą ponad 10 tys. GBP rocznie. Nie ma tutaj znaczenia, czy zatrudniony pracuje na pełen etat czy na jego część. Pracodawca może także zdecydować o zapisaniu do funduszu osób, które zarabiają mniej niż 10 tys. GBP rocznie, jednak przychody takich pracowników nie mogą być niższe niż 5,824 GBP rocznie.

Wiecej informacji znajdziesz na: https://www.gov.uk/workplace-pensions/about-workplace-pensions